Archief

overtuigingen

Geweldloze Communicatie

In het boek ‘Uw brein als medicijn – Zelf stress, angst en depressie overwinnen’ wordt in één van de hoofdstukken aandacht geschonken aan het onderwerp ‘geweldloze emotionele communicatie’. In dit hoofdstuk worden de begrippen: assertief gedrag, subassertief gedrag en agressief gedrag met voorbeelden uit de praktijk van Dr. David Servan-Schreiber beschreven, en het belang van geweldloze communicatie onderstreept door wetenschappelijke onderzoeken.

Assertief, subassertief en agressief gedrag

Ik neem je in het kort mee in deze 3 begrippen:

Assertief gedrag: Assertief optreden betekent op een rustige manier opkomen voor jezelf, zonder de ander daarbij onnodig te kwetsen.

Mensen die assertief zijn:
– beïnvloeden hun eigen gedachten, gevoelens en gedrag
– komen op voor hun rechten, wensen, meningen en gevoelens
– kunnen iets weigeren zonder schuldgevoelens
– leiden hun leven zoals zij dat graag willen
– willen anderen niet beschadigen
– laten zichzelf niet leiden door hun angsten en/of zorgen

Assertiviteit betekent niet:
– Altijd moeten zeggen wat er in je omgaat
– Altijd doen waar je zelf zin in hebt

Assertiviteit is gedrag dat zich bevindt op een lijn met twee polen, aan de ene pool staat subassertief gedrag en aan de andere pool staat agressief gedrag. Assertief gedrag staat in het midden.

Subassertief gedrag: Subassertief optreden betekent onvoldoende voor jezelf opkomen.

Agressief gedrag: Agressief optreden betekent zodanig voor jezelf opkomen dat je de ander daarbij onnodig kwetst.
gedrag

Professor Gottman

Professor Gottman, Universiteit van Seattle, heeft meerdere jaren onderzoek gedaan naar de manier waarop echtparen op elkaar reageren. Hij kwam tot de ontdekking dat er geen enkel gelukkig paar – eigenlijk geen enkele duurzame affectieve relatie – bestaat dat geen chronisch conflict heeft. Daarnaast kan hij op basis van de verkregen inzichten met grote zekerheid voorspellen of een relatie op langere termijn overeind blijft.
Het onderzoek heeft zich toegelegd op huwelijksrelaties. De opgedane inzichten zijn ook toepasbaar binnen vriendschappen of werkrelaties.

4 Horsemen of the Apocalypse

Professor Gottman beschreef de 4 ruiters van de Apocalyps. Vier houdingen en schadelijke vormen van communicatie die de relatie hoogstwaarschijnlijk vernietigen. Deze houdingen activeren het emotionele brein van de ander zozeer dat dit alleen nog maar in staat is om hatelijk te reageren of om zich als een gewond dier terug te trekken:

 • Kritiek
 • Minachting
 • Tegenaanval
 • Volledige terugdeinzing
Geweldloze Communicatie

Om werkelijk verbinding te maken met onszelf en de ander heeft psycholoog Marshall Rosenberg het model Geweldloze Communicatie ontwikkelt. Geweldloze Communicatie draait om empathie, je kunnen invoelen, inleven. In de ander, maar ook – en vooral – in jezelf. Richt je aandacht bewust op deze 4 gebieden:

 • waarnemen
 • voelen
 • wat we nodig hebben/behoefte
 • wat we graag zouden willen om ons leven te verrijken/verzoek

Kortom:

 • Ieder oordeel – dat wil zeggen iedere kritiek – vervangen door een objectieve waarneming
 • Vermijd ieder oordeel over de ander en concentreer je volledig op wat je voelt. Gevoelens kun je niet ter discussie stellen. Die zijn helemaal van jou! Beschrijf de situatie met zinnen die beginnen met ‘ik’ in plaats van met ‘jij’ of ‘u’
 • Nog efficiënter: niet alleen zeggen wat je voelt, maar ook duidelijk maken dat de ander je teleurstelt in je verwachtingen
OPV-OET

Of zoals Dr. David Servan-Schreiber deed. Hij ontwikkelde een kaart met 6 punten: OPV-OET

O voor Oorsprong. Je moet je er allereerst van overtuigen dat je je wel richt tot de persoon die de oorsprong is van het probleem en dat deze in staat is het op te lossen.

P voor Plaats en Tijd. Zorg ervoor dat het gesprek op een veilige plek onder vier ogen plaatsvindt en op een gunstig moment.

V voor Vriendelijke benadering. Stel je gesprekspartner meteen bij de eerste woorden op zijn gemak, zodat hij zijn oren opent in plaats van ze sluit. Begin ermee hem/haar bij zijn/haar naam te noemen (de naam is gemaakt om jouw aandacht te vangen). Zeg vervolgens iets aardigs, op voorwaarde dat het waar is.

O is voor Objectief gedrag. Kom tot de kern van de zaak en breng het gedrag onder woorden dat de oorzaak is van je klacht. Beschrijf wat er is gebeurd en niets anders.

E voor Emotie. Welke emotie heb je gevoeld en spreek daarbij over jezelf. Bijvoorbeeld ‘Ik voelde met gekwetst’.

T voor Teleurgestelde verwachtingen. Vertel dat je teleurgesteld bent in je verwachtingen of dat de behoefte die je voelt niet bevredigd wordt.

 

Tot slot: Ga de emotionele uitdaging aan en maak je deze taal stap voor stap eigen! Geniet van jouw bijdrage aan welzijn van anderen (en van jeZELF).

 

Liefde

Onvoorwaardelijke liefde is zuivere, pure, ware liefde. Aan het ervaren van onvoorwaardelijke liefde zijn geen voorwaarden of verwachtingen verbonden. Het is altijd voelbaar en zichtbaar aanwezig, in jezelf, een glimlach, vreugde, je medemens, de natuur, in al wat is. Onvoorwaardelijk van jezelf houden betekent: houden van jezelf zoals je bent.

Wat jou in de weg staat om (jezelf) lief te hebben zonder voorwaarden, zijn je overtuigingen. Dit zijn gewoontegedachten die niet per se waar hoeven te zijn, maar die je ooit voor waar hebt aangenomen. Mensen geloven deze ‘waarheden’ over zichzelf, over andere mensen of over de maatschappij. Veel overtuigingen dragen we al sinds onze kindertijd met ons mee en hebben zich ongemerkt in ons systeem genesteld. We hebben ze opgedaan via onze ouders, omgeving en levenservaringen. Hieruit zijn allerlei beperkende gedrags- en reactiepatronen (overlevingsmechanismen) ontstaan.

Voorwaardelijke liefde is eindig en beperkt. Je vindt jezelf pas goed genoeg als je bijvoorbeeld het uiterlijk van je dromen hebt, een relatie hebt, jezelf bewezen hebt, een bepaald doel bereikt hebt, van je schulden verlost bent, mooie spullen hebt, je gewaardeerd wordt, je verleden kunt wissen etc.

Met een knipoog: ‘Liefde installeren…’

Helpdesk : Goedemorgen , waarmee kan ik u van dienst zijn?

Klant : Ik heb er lang over nagedacht, maar ik wil nu toch het programma ”Onvoorwaardelijke Liefde ” gaan installeren. Kunt u me daar stap voor stap bij helpen?

Helpdesk : Jazeker kan ik dat, bent u er klaar voor?

Klant : Tja, ik ben niet zo technisch, maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben.

Helpdesk : De eerste stap is het openen van uw Hart.
Weet u waar uw Hart zit?

Klant : Ja , dat weet ik, maar er worden nu verschillende andere programma’s uitgevoerd.
Kunnen die tijdens het installeren blijven draaien?

Helpdesk : Welke programma’s zijn dat?

Klant : Laat me eens kijken, op het ogenblik worden Oud-Zeer.exe, Lage-Zelfwaardering.exe, Misbruik.exe, Haat.exe, Wrok.exe en Wrevel.exe uitgevoerd.

Helpdesk : Geen probleem. Oud-Zeer.exe, wordt geleidelijk wel door Liefde gewist uit uw huidige besturingssysteem.

Lage-Zelfwaardering.exe. en Misbruik.exe. worden op den duur wel door een module van Liefde overschreven die Hoge-Zelfwaardering.exe. heet. Maar Haat, Wrok en Wrevel.exe, moet u wel helemaal afsluiten.
Door deze programma’s kan Liefde niet goed worden geïnstalleerd. Kunt u deze afsluiten ?

Klant : Kunt u me daarbij helpen?

Helpdesk : Met genoegen. Ga naar uw startmenu en klik op Vergeving.exe. Doe dat net zolang tot Haat, Wrok en Wrevel.exe. helemaal zijn gewist.

Klant : O.K., dat is gebeurd.
Nu is Liefde vanzelf gestart, is dat normaal ?

Helpdesk : Ja hoor, u moet nu een melding krijgen dat het opnieuw wordt geïnstalleerd voor de levensduur van uw Hart.
Krijgt u die melding ?

Klant : Ja , dat zie ik, is Liefde nu helemaal geïnstalleerd ?

Helpdesk : Ja, maar denk eraan dat u nu alleen nog maar de basisprogramma’s heeft. U moet de andere Harten aansluiten voor de programma-uitbreidingen.

Klant : Oei, ik krijg al een foutmelding. Wat moet ik nu doen ?

Helpdesk : Welke foutmelding ?

Klant : Er staat ‘Fout 412 -Programma wordt niet uitgevoerd op interne componenten’. Wat wil dit zeggen?

Helpdesk : Geen zorgen, dat is een probleem dat wel vaker voorkomt.
Het wil zeggen dat Liefde is ingesteld om op externe Harten te worden uitgevoerd, maar dat het nog niet op uw eigen Hart draait.
Het ligt nogal ingewikkeld, maar in lekentermen wil het zeggen dat u pas aan liefde voor anderen toekomt als u eerst Liefde op uw eigen computer draait.

Klant : Wat moet ik dan doen?

Helpdesk : Kunt u de map Zelf-Aanvaarding openen?

Klant : Ja, die heb ik.

Helpdesk : Mooi zo, u wordt er echt goed in.

Klant : Dank u.

Helpdesk : Graag gedaan, klik op de volgende bestanden en kopieer die naar de map Mijn-Hart: Vergeef-Jezelf.exe.,Ken-Je-Waarde.txt en Erken-Je-Beperkingen.doc.
De computer zal alle bestanden overschrijven die problemen geven en programma’s met fouten verbeteren.
U moet ook Overdreven-Zelfkritiek.exe. uit alle programma’s wissen en dan de prullenbak leegmaken zodat u zeker weet dat het voorgoed verdwenen is en nooit meer terug kan komen.

Klant : Zo, da’s gebeurd.
Hela!, mijn Hart loopt vol met nieuwe bestanden!
Glimlach.mpg. draait nu op mijn beeldscherm en geeft aan dat Vrede.exe, Tevredenheid en Dankbaarheid.exe. in mijn Hart worden gestart. Is dat normaal?

Helpdesk : Dat gebeurt wel eens, ja. Voor sommige duurt het een tijdje, maar op den duur worden alle programma’s geladen. Maar, alles op zijn tijd. Dus liefde is nu geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Vanaf nu moet u het helemaal zelf aankunnen. Ik heb nog één ding voordat ik ophang.

Klant : Ja ?

Helpdesk : Liefde is een gratis programma, zogenaamde freeware, zorg ervoor dat u het programma geeft aan iedereen die u maar tegenkomt.
Die geven het dan weer aan anderen en van hen krijgt u dan weer soortgelijke mooie programma’s.

Klant : Dat zal ik doen. Bedankt voor uw hulp.
Hoe heet u trouwens ?

Helpdesk : Noem me maar zoals u dat wenst, mensen hier geven mij vele namen, de Goddelijke Cardioloog, Ik sta ook bekend als de Grote Heelmeester, en buiten de helpdesk om ontelbare benamingen, Allah, “Het Licht ” en ga zo maar door, maar de meeste mensen noemen me gewoon God, maar wees gerust, via Liefde kunt u me altijd bereiken hoor!

Oh ja!, nog één laatste aanwijzing.

Men vindt dat een jaarlijkse controle voldoende is voor een gezond Hart, maar de fabrikant beveelt een dagelijkse onderhoudsbeurt aan, wil men optimaal functioneren.

Anders gezegd, blijf contact houden……..

Klant : Dank U !

Liefde