Archief

stress

In balans met ‘Fix-as-you-go’

In balans met ‘Fix-as-you-go’

Gebrek aan energie; slecht in je vel zitten; stress; burn-out; dwangmatig gedrag zoals een eet- of rookverslaving; allergie; vastzittende, geblokkeerde emoties zoals angst, een fobie en obsessief gedrag (bijvoorbeeld: stalken) zijn de meest voorkomende klachten van deze tijd.

De oorzaak is te vinden in blokkades in je energiesysteem, vaak ontstaan door stressvolle ervaringen vanuit het verleden. Deze blokkades kunnen op fysiek, emotioneel en/of chemisch niveau aanwezig zijn.

Voorbeelden van klachten die kunnen ontstaan door blokkades op:

 • Fysiek niveau:
  Verzwakte spieren (hierdoor heb je een foutieve houding opgebouwd), overbelasting van spieren, pijn in spieren enzovoorts. Ook rugpijn is vaak het gevolg van zo’n blokkade.
 • Emotioneel niveau:
  Stress, burn-out, fobieën, angst en onrust gevoelens, verslavingen, dwangmatig gedrag. En ook allerlei pijnen en pijntjes waarvoor geen lichamelijke oorzaak aan te wijzen is. Bijvoorbeeld ‘emotie-eten’ en roken. L
  ukt het je nooit om af te vallen of te stoppen met roken, dan kan hier een blokkade zijn ontstaan.
 • Chemisch niveau:
  Problemen met de stofwisseling, allergieën en intoleranties.

Bovengenoemde blokkades zijn meestal relatief eenvoudig te verhelpen. Dit doen wij door het toepassen van de ‘Fix-as-you-go’-methode, afkomstig uit ‘Touch for Health’ ontwikkeld door John F. Thie.

Touch for Health

Touch for Health is gebaseerd op het inzicht dat mensen het vermogen hebben om via aanraking het ‘zelfherstellend’ vermogen te activeren. Touch for Health is een methode uit de toegepaste kinesiologie die door middel van spiertesten verstoringen in de energievoorziening van het lichaam opspoort en herstelt. Ziekte, stress, angst, verdriet, voeding die niet goed wordt verdragen, blessures e.d. kunnen er voor zorgen dat te weinig (of te veel!) energie naar bepaalde organen stroomt. Daardoor ontstaat er een ‘onbalans’.

Door gebruik te maken van spiertesten vertelt het lichaam zelf wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld: Hoe is de energie in het lichaam verdeeld? Welke meridianen (energiebanen) zijn geblokkeerd? Wat is hiervan de oorzaak (bijvoorbeeld: voeding, emoties, houding)? Op welke manier kan de energie weer op gang worden gebracht?

Blokkades in de energiebanen kunnen o.a. worden opgeheven door vasthouden of masseren van punten, spieren of meridianen (energiebanen).

Meridianen zijn vernoemd naar bepaalde organen en zorgen mede voor een goed functioneren daarvan. Ze zijn ook verbonden met bepaalde spieren. Een uitgeputte maagmeridiaan bijvoorbeeld kan zich daarom niet alleen als maagklacht uiten, maar ook als een verzwakking van borstspieren (M. Pectoralis Major Clavicularis). De niermeridiaan heeft niet alleen betrekking op de energie van de nieren, maar ook op de lende spieren (M. Psoas).

Zodra deze blokkades er niet meer zijn, herstelt het oorspronkelijk evenwicht zich. En kom je weer volledig in je kracht te staan. Hiermee krijgt ook het lichaam weer de mogelijkheid om te herstellen en zullen de klachten verdwijnen. Hiermee kun je dus zelf verantwoordelijkheid voor je gezondheid dragen!

Touch for Health werkt zowel curatief als preventief. Door regelmatig de meridianen in balans te (laten) brengen, kun je je weerstand fysiek en psychisch verbeteren.

Het is zelfs mogelijk de spiertesten via een ‘stand-in’ uit te voeren als de te testen persoon niet getest kan worden, bijvoorbeeld een baby, mensen met spier- en gewrichtsklachten, ouderen of comateuze patiënten, maar ook dieren.

[contact_form]

 

Fibromyalgie of Chronische Myofasciale pijn

Fibromyalgie

Bij fibromyalgie komen verschillende klachten – algemene spierpijn en spierstijfheid samengaand met (soms extreme) vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijnen, angsten, depressies, allergieën, concentratie- en geheugenstoornissen, temperatuurverhogingen en darmklachten – voor. De pijn komt vooral voor in de spieren, het bindweefsel en in en rondom de gewrichten. De klachten kunnen erg op en neer gaan en zijn niet altijd even ernstig.

Iedereen heeft wel eens last van pijn en stijfheid, bijvoorbeeld door een verkeerde houding, door overbelasting of een griepje, maar deze klachten gaan vanzelf weer weg. Bij mensen met fibromyalgie echter blijft de pijn terwijl er geen beschadigingen of vergroeiingen zijn.

Letterlijk betekent fibromyalgie: pijn in bindweefsel en spieren. Bindweefsel en spieren zijn onderdelen van ons bewegingsapparaat. Het bewegingsapparaat bestaat uit harde en beweegbare delen. De harde delen, de botten, zorgen voor de stevigheid. Tussen de botten bevinden zich bewegende verbindingen: de gewrichten. Spieren, pezen en fascie zorgen ervoor dat de botten kunnen bewegen. Gewrichtsbanden en bindweefsel (ook fascie) verlenen de gewrichten extra steun en stevigheid.

Een aandoening aan het bewegingsapparaat, dat niet door een ongeval of blessure wordt veroorzaakt, wordt aangeduid met de verzamelnaam: reumatische aandoening. Ook fibromyalgie is een reumatische aandoening. En wordt ook wel ‘weke delen reuma’ genoemd.

Iedereen kan fibromyalgie krijgen. Het komt voor bij twee op de honderd volwassenen. Het wordt tien keer vaker bij vrouwen geconstateerd dan bij mannen. De aandoening openbaart zich meestal bij mensen tussen de 25 en 40 jaar.

Vele tienduizenden Nederlanders lijden in meer of mindere mate aan dit syndroom waarvoor nog geen eenduidige oorzaak is gevonden.  

Disfunctioneren van neurotransmitters

Fibromyalgie wordt meestal geclassificeerd als een reumatische spieraandoening. Dit omdat een van de meest voorkomende symptomen bij fibromyalgiepatiënten de chronische pijnlijke spieren zijn. We komen echter steeds meer te weten over deze aandoening. Zo wordt fibromyalgie tegenwoordig vaker geclassificeerd als een vorm van het disfunctioneren van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die door de hersenen worden aangemaakt om het lichaam te “vertellen” wat het moet doen.

Fibromyalgiepatiënten zijn bijvoorbeeld niet in staat om in het diepe slaap stadium (delta-slaap) te geraken. In de delta-slaap maakt het lichaam veel chemische stoffen voor de heropbouw aan. Hierdoor worden weefsels hersteld en de groei van deze weefsels bevorderd. Een van die chemische stoffen is het groeihormoon. Omdat fibromyalgiepatiënten de delta-slaap nooit ervaren, hebben zij een laag groeihormoon gehalte. Dit resulteert in een onvermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen.

Tenderpoints of (myofasciale) triggerpoints

Om infecties te kunnen bestrijden en de opeenhoping van afvalstoffen te verminderen heeft bindweefsel in ons lichaam dit groeihormoon nodig. Anders worden de bindweefsels stijf en gespannen. En omdat het lichaam de afvalstoffen niet kan afvoeren volgt er een opeenhoping van afvalstoffen. Bij fibromyalgie noemen we dit ‘tenderpoints’.

Ook myofasciale triggerpoints komen voort uit een opeenhoping van afvalstoffen. Myo betekent spier. Fascia betekent vlies (een type bindweefsel). Er is nog veel onduidelijkheid over fascia, maar uit onderzoek blijkt dat fascia veel van dezelfde eigenschappen als onze spieren hebben, zoals het  samentrekken, ontspannen en aanhouden van spanning. Fasciale weefsels zijn vol van zenuwen – met inbegrip van sensorische receptoren om pijn te detecteren – en spelen ook een belangrijke rol in beweging afgeleid van spieren, pezen en gewrichten. Gezonde fascia zijn ontspannen, soepel, elastisch en flexibel.

Myofascia is een zacht en soepel vlies dat om de spieren of gedeelten van spieren heen ligt.

Een (myofasciaal) triggerpoint kan het beste omschreven worden als: een knoop of harde pijnlijke plek in een spierbuik. Een triggerpoint kan de spier verkorten en daarmee je houding bepalen. Het ontneemt de functie (kracht, lenigheid en coördinatie) van de spier. Kenmerkend voor een triggerpoint is dat het niet alleen pijn kan veroorzaken op de plek zelf, maar ook op andere plekken in het lichaam.

Dit laatste kenmerk ontbreekt bij tenderpoints.

Niet alle wijdverspreide pijn is FMS. Fibromyalgie wordt (te) snel geconstateerd

Er is verwarring en gebrek aan informatie over Chronische Myofasciale Pijn. Fibromyalgie (FMS) en chronische myofasciale pijn hebben beiden pijn als symptoom. Veel artsen bracht dit tot de gedachte dat FMS en myofasciale pijn hetzelfde zijn. Dit heeft er toe geleid dat veel mensen met pijn aan beide zijden van het lichaam of wijdverspreide pijnklachten de diagnose FMS hebben gekregen, terwijl zij in feite het myofasciale pijnsyndroom hebben of andere vormen van pijn in de spieren.

Fibromyalgie is niet progressief. Als FMS erger wordt, is tenminste één instandhoudende factor op hol geslagen. Deze factor is vaak de gelijktijdig aanwezige myofasciale pijn. Triggerpoints zijn onderdeel van myofasciale pijn (Simons, Travell and Simons, 1999), niet van FMS!

Sommige mensen hebben alleen fibromyalgie. Sommigen hebben een paar myofasciale triggerpoints (MTrPs) en kunnen de verkeerde diagnose, namelijk FMS, gekregen hebben. En sommige mensen hebben chronisch myofasciale pijn (CMP) over hun hele lichaam verspreid. Als FMS en chronisch myofasciale pijn samen voorkomen dan kan dat ook dubbel zoveel problemen veroorzaken.

Op dit moment is er geen middel om FMS te genezen, hoewel er vele behandelingen zijn die kunnen helpen. Er zijn wel middelen om andere oorzaken van wijdverspreide pijn te genezen, maar jouw arts moet begrijpen dat niet alle wijdverspreide pijn FMS is.

Artsen moeten leren MTrPs te herkennen

Het is belangrijk om individuele MTrPs en hun specifieke pijnpatronen te kennen. Het is ook van belang om te onderkennen dat complexe overlappende pijnpatronen kunnen bestaan bij chronische pijnpatiënten. MTrPs die door het hele lichaam voorkomen kunnen wijd verspreide pijn veroorzaken, met MTrPs in veel gebieden en in vele lagen van spieren. Als de factoren die de pijn in stand houden worden uitgeschakeld of geminimaliseerd en de MTrPs adequaat worden behandeld, zullen individuele pijnpatronen die bij slechts één spier horen duidelijk worden. En kunnen deze individuele MTrPs worden behandeld.

Ook met zelfbehandeling!

 

Een prettige vlucht mede door het beoefenen van Ismakogie

Mijn reis naar Mexico!  – Deel 1

Natuurlijk voel ik me anders in het vliegtuig. Ik ben wat gestresst, moet mijn lenzen uitdoen omdat ik droge ogen krijg. En het eten smaakt niet zoals normaal. Ik drink regelmatig water, de lucht in het vliegtuig is al zo droog. En laat sapjes, frisdranken en koffie/thee staan.

Maar om toch niet te vermoeid,  zonder dikke enkels en stijve spieren aan te komen op het vliegveld van Cancun in Mexico (met een tussenstop in Cuba) doe ik aan beweging.

Opmerkingen:

– Check de basisregels voor Ismakogie op een juiste zithouding en de o zo belangrijke voetsteunpunten.

– Om te weten of je deze bewegingen daadwerkelijk op de juiste manier uitvoert, is het goed om een bezoek te brengen aan je Ismakogiedocent. Je vindt er een bij jou in de buurt op de site van De Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging.

Voeten en tenen:
 • Zet beide voeten plat op de grond. Trek langzaam de voorvoeten omhoog. En laat ze weer zakken. Herhaal in een rustig tempo 15 keer
 • Doe dit vervolgens met de hielen. Ook hier: herhalen 15 keer
 • Voetsteunpunten in veren: rechts, links, samen en afwissend. Ga in gedachten mee met de beweging. Dit is goed voor de circulatie. Én je gehele lijf komt er van in beweging
 • Beweeg de tenen: ga piano spelen; maak ze lang; spreid ze
 • Kruip als een rups naar voren met je voeten en ook weer terug
Enkels:
 • Laat de voorste voetsteunpunten staan en breng de hielen naar buiten en weer terug
 • Breng de voorvoeten met een kleine pasje naar buiten, dan de hielen, dan weer de voorvoeten etc
 • Til een been op van de grond en draai de voet langzaam in een cirkel naar rechts. 15 keer en dan naar links draaien. Idem met andere voet
Knieën en bovenbenen:
 • Plaats je voeten plat op de grond. Zuig de voetsteunpunten van je linkervoet vast aan de vloer (je maakt een stevig standbeen). En til je bovenbeen op (span je  dijbeenspieren aan). 15 keer. Idem met je andere been
 • Probeer met de knie (1 voor 1) de stoel voor je aan te raken
Schouders:
 • Plaats je handen op je benen. Draai één voor één je schouders van voor naar achter. Je maakt een achtje: start rechts voor en ga naar achteren, steek bij de wervelkolom naar voren (het borstbeen) en dan naar links voor en naar achteren etc.. Doe dit iedere keer op een uitademing; 15 keer rechter- en 15 keer linkerschouder
 • Breng in gedachten de tepels richting de schouderbladen (van voren naar achteren)
Rug, buik en armen:
 • Met de gedachte dat ik straks heerlijk aan het strand kan liggen in de overheerlijke zon (in Mexico is het ongeveer 28°C), veer ik een (denkbeeldige) strandbal in voor mijn buik. Doe dit op een uitademing en bemerk dat al je buikspieren, lendenen en armspieren aanspannen
 • Houd nog even die strandbal in gedachten… Je plaatst deze voor de borst, duimen wijzen omhoog. En je draait met die bal naar rechts, terug en naar links en terug

 

 

Triggerpoint (zelf) therapie

Help jezelf van pijnklachten af door je regelmatig te (laten) behandelen met TRIGGERPOINT THERAPIE

Heb je last van:

 • kuitkramp
 • hoofdpijn
 • tintelingen in je handen
 • pijn in je pols (carpaaltunnel syndroom)
 • klachten die doen denken aan hernia
 • een tennisarm
 • CANS/RSI
 • pijn in je nek of kaak
 • pijn in je onderrug

Of ben je wel eens duizelig, misselijk. Of heb je last van maagzuur, oorpijn, een drukkende pijn in het hoofd of rondom de ogen, pijn rondom het borstbeen. Of zijn je handen en voeten gevoelloos. Voelen bepaalde spieren erg stijf aan en is het pijnlijk als je erop drukt? Maak je (beroepsgerelateerd of juist in de sport) vaak dezelfde beweging die steeds meer pijn gaat doen? Of heb je al jaren last van dezelfde pijnklachten? Grote kans dat je last hebt van myofasciale triggerpoints…

Triggerpoint (zelf) therapie is een methode gebaseerd op het uitgebreide onderzoek dat Janet Travell (lijfarts gedurende twee ambtstermijnen van het Witte Huis) en arts David Simons uitvoerden.

Beiden beweren dat triggerpoints vaak de voornaamste pijnoorzaak zijn bij klachten. Triggerpoints zijn gemakkelijk te irriteren, hevig pijnlijke plekken in een palpeerbaar strakke spierstreng, oftewel een spierknoop en deze kan in grootte variëren: van een speldenknop tot een flinke knikker.

Een triggerpoint is niet hetzelfde als een acupressuurpunt, want dat is een oosters concept dat uitgaat van al dan niet geblokkeerde energie in een meridiaan. Een triggerpoint gaat uit van westerse anatomische en fysiologische inzichten.

Triggerpoints ontstaan meestal door een overbelasting van je spieren. Dat kan gebeuren door te zware inspanning, een verkeerde (werk)houding, een acuut trauma (zoals een val of een ongeluk), door inactiviteit (bijvoorbeeld door het dragen van gips) of door stress. Ook pijnvermijdingsgedrag om een pijnlijke spier te ontzien, kan een triggerpoint veroorzaken. Ongezonde voeding, knellende kleding, ziekte of slaapgebrek kunnen de triggerpoints en hun klachten in stand houden.

Triggerpoints kunnen klachten veroorzaken op andere punten in het lichaam. Zo kun je bijvoorbeeld pijn in je onderrug hebben terwijl de M. Iliopsoas de boosdoener is. Zo heeft iedere spier een vast omschreven uitstralingsgebied waar het probleem zich voordoet.

Het plezierige aan het geven van deze behandeling is, dat wij de cliënt tips en tools aanreiken waarmee hij/zij zelf aan de slag kan. Vaak komt de klant eenmaal per week bij ons, dan is het voor het resultaat veel beter dat hij/zij zichzelf ook een paar minuten per dag masseert. Dit kan de cliënt doen door van een stuiterbal/tennisbal, Knobbel, Vierpoot of Theracane gebruik te maken.

Voor meer informatie over het Handboek Triggerpoint-therapie: http://www.triggerpointboek.nl/index.htm

Triggerpoint therapie

In onderstaand (Engelstalig)  filmpje kun je de waardevolle informatie over triggerpoints bekijken. Veel kijkplezier!

triggerpoint therapie film

 

 

 

 

 

Ontspanningsmassage

De naam zegt het al …. ONTSPANNINGSMASSAGE … Alles is erop gericht om je met deze massage tot ontspanning te brengen

De door ons gegeven ontspanningsmassage wordt direct op de huid uitgevoerd. Wij brengen een heerlijke warme basisolie (eventueel gemengd met etherische oliën) op je lichaam aan. De basismassage wordt gegeven vanuit een klassieke ontspanningsmassage. Met effleurages (strijkingen) en knedingen, intuïtief met aandacht, respect en gevoel wordt je lichaam gemasseerd. Hierdoor ontstaat een natuurlijke manier van aanraken. Dit is heerlijk en ontspannend om te ondergaan.

Deze ontspanningsmassage kan zowel lichamelijk als geestelijk werken voor het behoud van een goede gezondheid.

Effecten:
Je komt los van de dagelijkse stress in lichaam en geest. En je ervaart hoe het is om ontspannen te zijn. De ademhaling wordt dieper. Spieren en pezen soepeler. Het lichaam wordt beter doorbloed. En de afvoer van afvalstoffen wordt gestimuleerd.

Even aandacht voor jezelf! Een stuk ontspanning voor lichaam en geest.

 

Home

MOVE – Massages & Beweging: praktijk voor (lichaams)bewustZijn, massage, Body & Mind Language coaching, Mindfulness, én Relaxercise

‘A journey of a thousand miles begins with a single step’- Lao Tse

Vitaliteit; welzijn; je goed voelen. Het klinkt simpel. Het heeft met veel aspecten te maken. Eet je gezond? Beweeg je voldoende? Hoe denk je over jezelf? Hoe sta je in het leven? Hoe zijn je sociale contacten? Hoe ‘wel’ ben je verbonden met je zijn? Stel je jezelf dagelijks bloot aan nieuwe prikkels en veroorzaak je daarmee stress?
Het lichaam is een drager van boodschappen, waarvan vele ons onbewust en onbekend zijn. Deze boodschappen kunnen wij echter wel oppikken… Ze zijn terug te vinden in de manier waarop je ademhaalt, de spanning of slapte die iemand in zijn lichaam beleeft, remmingen in het aangaan van contact, het deel van het lichaam dat wordt bewogen of juist niet en in de stem. Dus: ons lichaam geeft ons de meeste informatie.
Omdat het hele bewegingsapparaat steeds weergeeft wat er aan informatie in ons verscholen ligt, kun je leren je meer bewust te worden van deze lichaamssignalen. In onze praktijk geven we diverse massages en lichaamswerk behandelingen, coachsessies met Body & Mind Language of volgens het OERslank-principe (een verfrissende nieuwe kijk op gezondheid en voeding), mindfulness workshops (in de NATUUR) en geven we bewegingslessen (BML-groepslessen en Ismakogie).

Voel je vitaal, dan sta je krachtig en evenwichtig in het leven!